Інформація для українських біженців / Information for Ukrainian Refugees / Information for Refugees from Ukraine

Щиро запрошуємо абітурієнтів, студентів, дослідників, науковців та інших працівників вищих навчальних закладів України зв'язатись з нами за допомогою електронної пошти .

Если абитуриент, студент, преподаватель, научный сотрудник или работник Украинского вуза, пожалуйста свяжитесь с нами с помощью электронной почты на адресс de. Мы свяжемся с Вами как можно скорее.

Applicants, students,  lecturer, researchers and staff of Ukrainian universities are welcome to contact us via the e-mail address . We will get back to you as soon as possible.

Applicants, students, students, lecturers, researchers and staff of Ukrainian universities are welcome to contact us via the e-mail address Ukraine at)hszg.de.

Ми пропонуємо / Наши предложения / Our offers / Unsere Angebote

Ми пропонуємо

Студентам та абітурієнтам, зацікавленим в отриманні освітии:

 • Мовні курси для підготовки до навчання у Німеччині
 • Інформація щодо визнанння академічних досягнень та продовження навчання в нашому або інших університетах.
 • Стажуванння англійською та німецькою мовами (згідно зравилами ERASMUS)
 • Теми для дипломних робіт англійською або німецькою мовоюю.

Колегам з українських університетів та дослідницьких центрів

 • Можливість ознайомитись та відчути на собі наші робочі будні.
 • Інтеграція з факультетами, віддділами або проектами за результатами індивідуальних співбесід.

Наши предложения

для студентов и  абитуриентов:

 • языковые курсы для подготовки к учёбе в Германии
 • информация о признании академических достижений, продолжении обучения в нашем вузе, а также о зачислении в другие вузы страны.
 • Стажировка на английском и немецком языках (согласно правилам ERASMUS)
 • дипломные работы на английском и немецком языках

для коллег из Украинских университетов и исследовательских институтов:

 • Job shadowing - возможность попробовать вкус нашей повседневной работы
 • Интеграция в факультеты, отделы или проекты после индивидуальных собеседований

Our offers

Students and prospective students:

 • Language courses to prepare for studies in Germany
 • Information on the recognition of academic achievements and continuation of studies at our university or placement at other universities
 • Internships in English and German (according to ERASMUS rules)
 • Theses in English and German

Colleagues from Ukrainian universities and research institutions

 • Job shadowing - the opportunity to get a taste of our everyday working life
 • Integration into faculties, departments or projects after individual preliminary discussions

Our offers

Students and prospective students:

 • Language courses to prepare for studying in Germany
 • Information on the recognition of academic achievements and continuation of studies at our university or placement at other colleges and universities
 • Internships in English and German (according to ERASMUS rules)
 • Theses in English and German

Colleagues from Ukrainian universities and research institutions

 • Job shadowing - the opportunity to get a taste of our everyday working life
 • Integration into faculties, departments or projects after individual preliminary discussions

Плануєте почати чи продовжити навчання? / Take up or continue your studies? / Take up or continue your studies?

Можливості навчання та тестування на шляху до Німеччини та німецького університету

Товариство з підготовки академічних досліджень та розробки тестів (Society for Academic Study Preparation and Test Development) e.V. (g.a.s.t.) - підтримує українських біженців різноманітними пропозиціями щодо навчання та тестування на шляху до Німеччини та вступу до німецького університету:

 • безкоштовне оцінювання рівння володіння німецькою мовою за допомогою системи onSET
 • безкоштовне оцінювання своєї придатності до навчання в бакалавраті за допомогою TestAS
 • Мовний сертифікат TestDaF як підтвердження знання німецької мови для навчання в німецькому університеті
 • Курси німецької мови в Deutsch-Uni Online для підготовки до навчання в Німеччині (рівень А1-С1, повсякденна мова, технічна мова, професійна мова, підготовка до іспитів TestDaF)

Зацікавлені українські біженці можуть зареєструватися тут:

https://www.daad-ukraine.org/de/studieren-in-deutschland/digitaler-campus/

В рамках цифровізації g.a.s.t. спільно з DAAD, RWTH Aachen University, TH Lübeck, Goethe-Institut та Kiron Open Higher Education розробляє "Цифровий кампус" - платформу для цифрової підготовки до навчання, що фінансується Федеральним міністерством освіти та досліджень.

Learning and testing opportunities on your way to Germany and a German university

The Society for Academic Study Preparation and Test Development (Die Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung) e.V. (g.a.s.t.) - supports Ukrainian refugees with various learning and testing offers on their way to Germany and to a German university:

 • free assessment of their German language skills with the onSET
 • free assessment of their suitability for undergraduate studies with TestAS
 • Language certificate TestDaF as proof of their German language skills for studying at a German university
 • German courses of Deutsch-Uni Online to prepare them for studying in Germany (level A1-C1, everyday language, technical language, professional language, exam preparation TestDaF)

Interested Ukrainian refugees can register here:

https://www.daad-ukraine.org/de/studieren-in-deutschland/digitaler-campus/

In the course of digitalization, g.a.s.t., together with the DAAD, RWTH Aachen University, TH Lübeck, the Goethe-Institut and Kiron Open Higher Education, is developing the "Digital Campus", a platform for digital study preparation funded by the Federal Ministry of Education and Research.

learning and testing opportunities on their way to Germany and a German university

The Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V. (g.a.s.t.) - supports Ukrainian refugees on their way to Germany and a German university with various learning and test offers: 

 • free assessment of their German language skills with the onSET
 • free assessment of their suitability for undergraduate degree programs with the TestAS
 • TestDaF language certificate as proof of your German language skills for studying at a German university
 • German courses at Deutsch-Uni Online to prepare for studying in Germany (level A1-C1, everyday language, technical language, professional language, TestDaF exam preparation)

Interested Ukrainian refugees can register here: 

https://www.daad-ukraine.org/de/studieren-in-deutschland/digitaler-campus/ 

In the course of digitalization, g.a.s.t. is working with the DAAD, RWTH Aachen University, TH Lübeck, the Goethe-Institut and Kiron Open Higher Education to develop the "Digital Campus", a platform for digital study preparation funded by the Federal Ministry of Education and Research.

Оголошення Університету прикладних наук Zittau/Görlitz для біженців з України (offer of the university for refugees from Ukraine)