KIERUNKI STUDIÓW

Dzień Drzwi Otwartych na kampusie HSZG w Görlitz

Finde deinen Studiengang

  • Ukończenia
  • Zainteresowanie
  • Rekrutacja
  • Data rozpoczęcia studiów
  • Typ studiów
  • Lokalizacja
No StudyCourses Found
Loader
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
Automatyzacja i mechatronika (bez NC**)
Elektryczne systemy energetyczne (bez NC**)
Informatyka (bez NC**)
Mechatronika (bez NC**)
Informatyka ekonomiczna (bez NC)
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KULTUROZNAWSTWA
Komunikacja międzynarodowa w biznesie (bez NC**)
Zarządzanie kulturą
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Pielęgniarstwo (bez NC**)
Zarządzanie w turystyce (bez NC**)
Zarządanie w turystyce międzynarowej (bez NC**)
Tłumaczenia w biznesie – język polski i niemiecki (studia zaoczne) (bez NC)
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Energetyka i ochrona środowiska (bez NC**)
NEU:Pedagogika inżynierska – budowa maszyn (bez NC**)
Budowa maszyn (bez NC**)
NEU:Budowa maszyn (studia zaoczne) (bez NC**)
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH
Ekologia i ochrona środowiska (bez NC**)
Biotechnologia molekularna (bez NC**)
Nauki przyrodnicze stosowane (bez NC**)
Biotechnologia i ekologia stosowana (bez NC**)
Zintegrowane systemy zarządzania (bez NC**)
Zintegrowne zarządzanie (bez NC**)
Biotechnologia farmaceutyczna (bez NC**)
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Pedagogika specjalna (bez NC**)
Psychologia komunikacji
Pedagogika dziecka
Praca socjalna
Gerentologia społeczna (studia zaoczne) (bez NC**)
Zarządzanie zmianą społeczną (bez NC**)
  Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite (Diplom) Studia dualne KIA*
WYDZIAŁ NAUKI INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNYCH
Ekonomika przedsiębiorstw (bez NC**)
Zarządzanie międzynarodowe (bez NC**)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (studia zaoczne)
Inżynieria finansowa (bez NC**)
Gospodarka mieszkaniowa i ekonomika rynku nieruchomościami (bez NC**)
Język wykładowy

Językiem wykładowym jest język niemiecki,  dlatego by podjąć studia na naszej uczelni musisz znać ten język na poziomie C1. Dla kandydatów posługujących się językiem niemieckim na poziomie B1 organizujemy kursy przygotowawcze do egzaminu DSH uprawniającego do podjęcia studiów na naszej uczelni.

* Studia dualne/KIA

Studia dualne mają charakter praktyczny, łączą jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Program kształcenia przez cały czas trwania studiów obejmuje zajęcia na uczelni i praktykę w wybranym przesiębiorstwie. Na naszej uczelni studia dualne oferuje Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny i Wydział Nauk Przyrodniczych. Oprócz ogólnie obowiązujących kryteriów przyjęcia na studia kandydaci muszą spełnić dodatkowo następujące warunki:

  • zgoda na odbycie praktyki w przedsiębiostwie współpracującym z naszą uczelnią
  • matura z fizyki i matematyki na poziomie rozszerzonym.
** Kierunki studiów z ograniczoną liczbą miejsc – NC (Numerus Clausus)

Zasada stosowana na uczelniach niemieckich podczas rekturacji na studia. Numerus Clausus (lat. ograniczona liczba) oznacza  wymaganą liczbę punktów otrzymanych podczas matury, które uprawniają do studiowania na niektórych kierunkach, gdzie jest więcej kandydatów niż miejsc.

Na naszej uczelni mamy w większości kierunki, na które przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający podstawowe wymagania (zwykle jest to świadectwo maturalne). Kierunki te noszą nazwę NC frei (bez konkursu świadectw) i mają nieograniczoną ilość miejsc. Na kilka kierunków obowiązuje zasada NC. Oznacza to, że na tych kierunkach jest ograniczona ilość miejsc, i kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.