FAQ – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 • Co to jest NC?

  Zasada stosowana na uczelniach niemieckich podczas rekturacji na studia. Numerus Clausus (lat. ograniczona liczba) oznacza  wymaganą liczbę punktów otrzymanych podczas matury, które uprawniają do studiowania na niektórych kierunkach, gdzie jest więcej kandydatów niż miejsc. N.C. może się zmieniać z roku na rok.

  Kierunki mające nazwę NC frei (bez konkursu świadectw) mają nieograniczoną ilość miejsc. Kierunki, na które obowiązuje zasada NC mają ograniczoną ilość miejsc, i kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw.

 • Co to są studia dualne (KIA)?

  Studia dualne mają charakter praktyczny, łączą jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Program kształcenia przez cały czas trwania studiów obejmuje zajęcia na uczelni i praktykę w wybranym przesiębiorstwie. Na naszej uczelni studia dualne oferuje Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny i Wydział Nauk Przyrodniczych.

 • Jakie dokumenty są potrzebne przy rekrutacji na studia?

  Rekrutacja na studia odbywa się online. Po otrzymaniu informacji z potralu rekutacyjnego w odpowiednim terminie należy dostarczyć do Biura Rekrutacji (Dezernat Studium und Internationales) następujące dokumenty:

  • wydrukowaną i podpisaną kopię formularza rekrutacyjnego,
  • życiorys w formie tabelarycznej z aktualnym zdjęciem paszportowym,
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego,
  • tłumaczenie przysięgłe świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego,
  • świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie co najmniej C1.
 • Na jakim poziomie muszę znać język niemiecki, by podjąć studia na HSZG?

  Dla zagranicznych kandydatów na studia obowiązują następujące wymagania dot. znajomości języka niemieckiego (jeden z poniższych):

  • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang für ausländische Studienbewerber – DSH (techniczne kierunki studiów DSH-1; pozostałe kierunki DSH-2).
  • Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF (techniczne kierunki studiów -  wszystkie części min. na poziomie 3; pozostałe kierunki – wszystkie części min. na poziomie 4).
  • Goethe-Zertifikat C1 lub Goethe-Zertifikat C2.
  • Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) lub Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS).
  • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II.
  • Ceryfikat telc Deutsch C1 Hochschule.
 • Jak mogę przygotować się do egzaminu z języka niemieckiego, by móc podjąć studia na HSZG?

  Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego, możesz zdobyć niezbędne umiejętności językowe i poznać specyfikę studiowania na niemieckich uczelniach w Kolegium dla Obcokrajowców (Studienkolleg). Znajduje się ono w Zittau i oferuje intensywny kurs językowy przygotowujący do egzaminu DSH. Kurs jest nieodpłatny i trwa 1 semestr, a warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 (ceryfikat językowy lub  zaświadczenie o odbyciu zajęć językowych w wymiarze 400 godzin lekcyjnych) oraz zdanie egzaminu wstępnego. Zajęcia w Kolegium dla Obcokrajowców prowadzone są po niemiecku w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Kurs kończy się egzaminem DSH, który składa się z części pisemnej trwającej 240 minut i części ustnej trwającej 30 minut. Kurs językowy odbywa się zarówno w semestrze zimowym i letnim.

  Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana kursem przygotowawczym do egzaminu DSH, musisz wziąć musisz udział w rekrutacji na studia.

 • Jakie dokumenty są potrzebne przy rekrutacji na kurs przygotowujący do egzaminu DSH?

  Rekrutacja na kurs przygotowujący do DSH połączona jest z rekrutacją na studia, i odbywa się online. Po zdaniu egzaminu DSH kandydat może w każdej chwili zdecydować się na inny kierunek. Oznacza to, że wybranie kierunku przy rekrutacji na kurs nie zamyka mu możliwości wybrania innego kierunku w póżniejszym terminie. Po otrzymaniu informacji z potralu rekutacyjnego w odpowiednim terminie należy dostarczyć do Biura Rekrutacji (Dezernat Studium und Internationales) następujące dokumenty:

  • wydrukowaną i podpisaną kopię formularza rekrutacyjnego,
  • życiorys w formie tabelarycznej z aktualnym zdjęciem paszportowym,
  • świadectwo znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 lub zaświadczenie ze szkoły/szkół o odbyciu kształcenia w zakresie języka niemieckiego w wymiarze 400 godzin lekcyjnych. Należy dołączyć też tłumaczenie przysięgłe ww. zaświadczenia.

  W późniejszym terminie należy dostarczyć

  • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego,
  • tłumaczenie przysięgłe świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa maturalnego
 • Jakie są koszty utrzymania?

  Miesięczne koszty utrzymania w Görlitz lub w Zittau wahają się między 500 a 600 euro. Na to składają się: opłata za mieszkanie w akademiku lub we wspólnym mieszkaniu z innymi studentami, ubiezpieczenie zdrowotne i wyżywienie.