Informacje dla kandydatów posiadających znajomość języka niemieckiego na poziomie C1

Dla zagranicznych kandydatów na studia obowiązują następujące wymagania dot. znajomości języka niemieckiego (jeden z poniższych):

 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang für ausländische Studienbewerber – DSH (techniczne kierunki studiów DSH-1;  pozostałe kierunki DSH-2)
 • Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF (techniczne kierunki studiów -  wszystkie części min. na poziomie 3; pozostałe kierunki – wszystkie części min. na poziomie 4)
 • Goethe-Zertifikat C1 lub Goethe-Zertifikat C2
 • Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) lub Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
 • Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Stufe II
 • Ceryfikat telc Deutsch C1 Hochschule
REKRUTACJA KROK PO KROKU
 1. Wypełnij podstawowe dane
 2. Aplikuj online (Dokument zum Download)
 3. Wydrukuj formularz rekrutacyjny i prześlj go wraz z wymaganymi dokumentami na adres uczelni:

  Hochschule Zittau/Görlitz
  Dezernat Studium und Internationales
  Theodor-Körner-Allee 16
  D-02763 Zittau