Ekonomika przedsiębiorstw

Lokalizacja Zittau (Żytawa)
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc Numerus clausus

 

Opis kierunku

Kluczem do sukcesu każdego przedsiębiostwa jest skuteczne i prawidłowe zarządzanie zespołem i zasobami ludzkimi. Nie chodzi tu wyłącznie o suche liczby, generowanie zysków i liczenie strat. Studia na kierunku Zarządanie przedsiębiostwem pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego kierowania firmą. Dowiesz się, jak przeprowadzić controlling w firmie i dokonywać analizy finansowej, na czym polega dobry marketing oraz poznasz metody skutecznej sprzedaży i zarządzania zespołem.   

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie przedsiębiostwem znajdą zatrudnienie w zawodach związanych z handlem, marketingiem, logistyką, finansowością, rachunkowścią, controllingiem i zarządaniem zasobami ludzkimi.
W szczególności
- w  przedsiębiostwach sektora przemysłowego, handlowego i usługowego,
- w sektorze bankowym,
- w usługach w zakresie doradztwa gospodarczego i podatkowego,
- w firmach audytorskich,
- w firmach zajmujacych się doradztwem biznesowym dla firm.

W ramach współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie istnieje możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim Zarządzanie międzynarodowe w filii Uniwersytetu w Żytawie (Zittau).