Biotechnologia molekularna

Lokalizacja Zittau (Żytawa)
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Biotechnologię jest obecnie najszybciej rozwijającą się branżą światowej gospodarki. Jest odpowiedzią na takie problemy, jak wyczerpywanie się zasobów surowców natruralnych, zapotrzebowanie na nowe procesy produkcji wykorzystujące rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz na szybki rozwój przemysłu farmaceutycznego. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych w połączeniu z problemami z dziedziny techniki, zarządzania i  ochrony środowiska.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Biotechnologia molekularna znajdą zatrudnienie
- w firmach krajowych i międzynarodowych zajmujących się wytwarzaniem substancji do produkcji leków, katalizą enzymatyczną, wytwarzaniem substancji dla przemyslu rolniczego, biotechnologią środowiska oraz wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii,
- w państwowych instytutach badawczych (w kraju i za granicą) prowadzących innowacyjne badania w zakresie nauk przyrodniczych,
- w organach nadzorczych, laboratoriach analitycznych i biurach projektów oraz
- w takich dziedzinach jak genetyka molekularna, cytologia, immunologia, biochemia, mikrobiologia oraz inżynieria chemiczna i procesowa.

Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim.
- Biotechnologia i ekologia stosowana
- Zintegrowane systemy zarządzania
- Zintegrowane zarządzanie
- Biotechnologia farmaceutyczna