Ekologia i ochrona środowiska

Lokalizacja Zittau (Żytawa)
Tryb studiowania Ddzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Współczesna gospodarka, w dobie tranfsformacji energetycznej i globalnego ocieplenia, potrzebuje odpowiednio przygotowanych specjalistów potrafiących analizować interdysyplinarne problemy jakie niesie ze sobą ekologia. Wymienić tu można m.in. takie aspekty jak ochrona bioróżnorodności, zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie zasobami czy wykorzystanie gruntów. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych i geograficznych w połączeniu z problemami z dziedziny techniki, zarządzania, ochrony środowiska i planowania przestrzennego krajobrazu.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Ekologia i ochrona środowiska znajdą zatrudnienie m.in.
- w przemyśle, w biurach inżynierskich i biurach planowania przestrzennego,
- w instytutach badawczych, na uczelniach wyższych,
- w urzędach na różnych szczeblach admistracji publicznej, a także w stowarzyszenich i fundacjach,
- w sektorze usług (biznes, handel, edukacja),
- w towarzystwach ubezpieczeniowych i biurach rzeczoznawców,
- w oddziałach kontroli technicznej,
- w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania.

Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim.
- Biotechnologia i ekologia stosowana
- Zintegrowane systemy zarządzania
- Zintegrowane zarządzanie