Zarządzanie w turystyce

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 6 semestrów
Liczba punktów ECTS 180
Rekrutacja na studia 6 semestrów
Limit miejsc brak

Opis kierunku

Z badań społecznych wynika, że dla nadchodzących pokoleń czas wolny i mobilność będą jednymi z ważniejszych aspektów życia. Właśnie z tego powodu coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się we współczesnych trendach turystycznych, którzy będą potrafili znajdować innowacyjne sposoby spędzania czasu wolnego. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych model biznesowych w branży turystycznej, jak również rozwinąć znajomość języka angielskiego. 

Kryteria

- Matura
- Znajomość języka angielskiego na poziomie maturalnym

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie w turystyce znajdą zatrudnienie jako kadra menadżerska w branży turystycznej i przemyśle czasu wolnego m.in. w
- hotelarstwie, gastronomii, ośrodkach spa, ośrodkach fitness, sektorze transportu, biurach podróży,
- publicznych i prywatnych instytucjach
- klubach i stowarzyszeniach związanych bezpośrednio lub pośrednio z turystyką,
- zakresie usług rekreacyjno-kulturowalnych, a także pedagogiki czasu wolnego, animacji czasu wolnego, obsługi gości i klientów,
- agencjach konsultingowach świadczących usługi dla firm turystycznych.
Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim.