Energetyka i ochrona środowiska

Lokalizacja Zittau (Żytawa)
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Jednym z większych wyzwań przyszłości jest bezpieczeństwo energetyczne. W dobie zmian klimatycznych ważne jest przede wszystkim znalezienie takich rozwiązań, które pozwolą, by wytwarzanie energii było jak najbardziej wydajne i przyjazne dla środowiska. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć wiedzę oraz umiejętnosci w zakresie gospodarowania energią, zastosowanie optymalnych rozwiązań techniczych oraz sterowania procesami technologicznymi.

Kryteria

- Matura
- Test kwalifikacyjny
- Studia dualne/KIA: umowa z przedsiębiorstwem współpracującym z naszą uczelnią (CV należy wysłać bezpośrednio do firmy współpracującej)

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Energetyka i ochrona środowiska znajdą zatrudnienie m.in. w:
- firmach dostarczających energię elektryczną,
- firmach zarządzających wytwarzaniem i magazynowaniem energii,
- firmach produkujących lub wykorzystujących urządzenia radiacyjne (przemysł, medycyna i badania naukowe),
- zespołach badawczych zajmujących się badaniami energii,
- zakładach medycyny nuklearnej,
- w instytucjach badawczych prowadzących badania dla przemysłu, biurach inżynierskich i projektowych,