Pielęgniarstwo

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 8 semestrów
Liczba punktów ECTS 240
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W trakie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w przedmiocie pielegniarstwa oraz umiejętności w zakresie opieki pielęgnacyjnej, wparcia psychicznego oraz komunikacji z pacjentem i jego rodziną.

Kryteria

- Matura
- Świadectwo zdrowia
- Egzamin wstępny
- Zaświadczenie o niekaralności wydane przez policję
- Świadectwo szczepienia zgodnie z IfSG*
* ustawa o zapobieganiu chorobom zakaznym

 

Perspektywy zatrudnienia

- Państwowa akredytacja zawodowa ważna w całej Europie                    
- Ekspert w dziedzinie opieki pielęgniarskiej w szpitalach, na oddziałach geriatrycznych lub ambulatoryjnej opiece zdrowotnej                                                                   
- Opiekun praktyk                                                                                                                             -Pracownik naukowy
-Możliwość dalszego kształcenia w zakresie intensywnej opieki pielęgniarskiej lub opieki nad osobami z niegojącymi się ranami.