Pedagogika specjalna/ Inclusion Studies

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Kierunek adresowany jest do osób chcących w przyszłości pracować z ludźmi, którzy wymagają profesjonalnego wspacia i pomocy w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie procesów i metod włączania jednostek i grup (np. osób niepełnosprawnych, osób z dysfunkcjami) w funkcjonowanie szerszego społeczeństwa.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Pedagogika specjalna znajdą zatrudnienie
- w ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
- w placówkach prowadząc mieszkania chronione dla osób starszych ze stałą opieką medyczno-socjalną,
- w placówkach prowadzących opiekę ambulatoryjną,
- w placówkach dziennej opieki nad dziećmi,
- w poradniach dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami neorologicznymi,
- w ośrodkach dla dzieci z zaburzeniami utrudniającymi komunikację w sytuacjach społecznych,
- w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
- w ośrodkach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży,
- w oddziałach psychiatrycznych,
- poradniach wychowawczych i rodzinnych
- w urzędach ds. młodzieży i innych placówkach administracji państwowej; działalność w zakresie promocji i polityki społecznej,
- w placówkach stacjonarnej i doraźnej pomocy społecznej dla młodzieży,
- w ośrodkach pomocy rodzinie
- w szeroko rozumianym sektorze opieki zdrowotnej.