Zarządzanie w ochronie zdrowia

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 6 semestrów
Liczba punktów ECTS 180
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc brak

 

Opis kierunku

Branża opieki zdrowotnej jest jednym z najszybciej rowijających się sektorów gospodarki w Niemczech, i tym samym daje szerokie perspektywy zatrudnienia również specjalistom w zakresie ekonomiki zdrowia. Studia na kierunku pozwolą Ci uzyskać kwalifikacje menedżerskie niezbędne do zarządzania podmiotami w jednostkach służby zdrowia. W trakcie studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, medycyny i zdrowia pubicznego oraz umiejetności w zakresie prowadzienia empirycznych badań społecznych. Poznasz również nowoczesne modele zarządzania szpitalami i przychodniami.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia znajdą zatrudnienie w szeroko pojętej branży opieki zdrowotnej, m.in. w
-  szpitalach, klinikach specjalistycznych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych,
- ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i stowarzyszeniach lekarskich,
- prywatnych i państwowych kasach chorych,
- organach służby zdrowia na szczeblu samorządowym i ogólnokrajowym
- przemyśle farmaceutycznym i medycznym,
- aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,
- firmach świadczących usługi w zakresie zarządzania opieką ambulatoryjną,
- zakładach opiekuńczych i opiece ambulatoryjnej,
- firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie opieki zdrowotnej.
  Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim.