Nauki przyrodnicze stosowane

Lokalizacja Elektotechniki i Informatyki
Tryb studiowania Zittau (Żytawa)
Tytuł Dzienny
Czas trwania inżynier
Liczba punktów ECTS 7 semestów
Rekrutacja na studia 210
Limit miejsc semestr zimowy

 

Opis kierunku

Innowacyjne koncepcje w gospodarcze rozwijają się nie tylko dzięki zastosowaniu interdyscyplinarnych rozwiązań, lecz również dzięki zrozumieniu otaczającego nas świata – mikrokosmosu atomów i molekułów.  Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania chemii w  life science i inżynierii marteriałowej.

Kryteria

- Matura
-Studia dualne/KIA: umowa z przedsiębiorstwem współpracującym z naszą      uczelnią (CV należy wysłać bezpośrednio do firmy współpracującej)

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Nauki przyrodnicze stosowane znajdą zatrudnienie
- w przemyśle chemicznym,
- w laboratoriach badań środowiskowych, laboratoriach analitycznych,
- w branży tworzyw sztucznych, przemyśle tekstylnym i w obróbce powierzchni
- w branży energetycznej,
- w zakładach odpadów komunalny oraz zakładach utylizacji odpadów
- w państwowych jednostach organizacyjch (urzędy, wydziały)
- w instytutach badawczych.

Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim.
- Zintegrowane systemy zarządzania
- Zintegrowane zarządzanie
- Biotechnologia i ekologia stosowana
- Biotechnologia farmaceutyczna