Pedagogika dziecięca

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 6 semestrów
Liczba punktów ECTS 180
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc Numerus Clausus

 

Opis kierunku

Kierunek adresowany jest do osób chcących w przyszłości pracować z dziećmi w wieku do 12 roku życia, i wspierać ich rozwój zarówno w środowisku rodzinnym jak i szkolnym. Studia na kierunku pozwolą Ci zdobyć szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki oraz umiejętności profesjonalnego prowadzenia pomocy pedagogicznej oraz odpowiedniego komunikowania się w środowisku rodzinnym dziecka.

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Pedagogika dziecięca znajdą zatrudnienie
- w placówkach opieki dziennej nad dziećmi,
- w placówkach wychowania pozaszkolnego,
- w instytucjach prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży (w Niemczech są to instytucje pod nazwą Offene Kinder- und Jugendarbeit) ,
- w poradniach diagnozujących dysfunkcję (w Niemczech są to instytucje pod nazwą Frühförderstellen) oraz placówkach integracyjnych,
- w centrach pomocy rodzinie,
- w instytucjach prowadzących terapię i edukację rodzinną,
- w poradniach pedagogicznych,
- w zakładach opiekuńczych dla dzieci.

Istnieje również możliwość kontynuowania studiów na kierunku magisterskim
Zarządzanie zmianą społeczną.