Praca socjalna

Lokalizacja Görlitz
Tryb studiowania dzienny
Tytuł licencjat
Czas trwania 7 semestrów
Liczba punktów ECTS 210
Rekrutacja na studia semestr zimowy
Limit miejsc Numerus clausus

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Praca socjalna pozwolą Ci zdobyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa i medycyny. Zdobędziesz równieź umiejętności praktyczne, które wykorzystasz dalej do pracy z osobami potrzebującymi wparcia i pomocy na różnych płaszczyznach życia społecznego.  

Kryteria

- Matura
 

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Praca socjalna znajdą zatrudnienie
-w urzędach do spraw dzieci i młodzieży,
-w ośrodkach pomocy społecznej prowadzących działalność non profit,
-w poradniach,
-w instytucjach świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz w sektorze zdrowia publicznego
-w organizacjach zajmujących się pracą socjalną z dziećmi i młodzieżą
oraz
-w zakresie organizacji i zarządzania jednostkami opieki społecznej, 
-w zakresie pomocy przestępcom oraz pomocy sądowej dla nieletnich.