2 studierende lächeln in die Kamera

Hi!@HSZG PL

Wybierz kierunek studiów dla siebie
REJESTRACJA NA KURS DSH NA SEMESTR LETNI 2025

Osoby, które chciałyby pojąć studia na naszej uczelni od semestru zimowego 2025, i nie posiadają jeszcze certyfikatu językowego C1, zapraszamy na kurs przygotowaczy do egzaminu DSH w semestrze letnim 2024/2025. 

Zapisy na kurs odbędą się online w terminie od 1.09.2024 do 31.10.2024.  

Kurs rozpocznie się z początkiem marca 2025, i potrwa do połowy czerwca 2025. 

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy → e.wieszczeczynska@hszg.de 

Informacje o sposobie organizacji i prowadzenia egzaminu wstępnego na kurs przygotowawczy do egzaminu DSH

Termin egzaminu: 27.08.2024

PRZEBIEG EGZAMINU - KROK PO KROKU

1. Zgłoszenie na egzamin

Zdający okazuje komisji egzaminacyjnej zgłoszenie na egzamin (wysłane przez uczelnię na adres zdającego) i swój dowód tożsamości.

2. Odbiór karteczki z numerem sali i numerem testu.

3. Informacje o zakwaterowaniu

Członek komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającym informacje o warunkach zakwaterowania w czasie trwania kursu przygotowawczego i terminów składania wniosków o akademik. 

4. Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych 

Zdający podaje na pierwszej stronie arkusza swoje dane osobowe i numer testu.

5. Rozpoczęcie pisania egzaminu

 • Test trwa 90 minut i przeprowadzony jest formie pisemnej.
 • Zdający nie mogą korzystać ze słowników.
 • Nie można pisać ołówkiem, preferowany jest czarny lub niebieski kolor długopisu lub pióra.  

 

Jak wygląda egzamin wstępny na kurs przygotowawczy do egzaminu DSH?

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, sprawdza poprawność gramatyczną oraz rozumienie tekstów pisanych z poziomu B1. Test składa się z następujacych części 

1. Podstawy gramatyki i słowotwórstwa.

2.  Podstawy gramatyki w zakresie składni.

Typy zadań:

 • przekształcanie strony czynnej na bierną,
 • poprawne użycie zdań pobocznych.

3. Rozumienie tekstów pisanych.

Tematyka: studia, podróże, najnowsze informacje i wydarzenia ze świata.

Typy tekstów: doniesienia medialne, tekty użytkowe, teksty narracyjne.

Typy zadań:

 • odpowiedzi na pytania,
 • dopasowywanie śródtytułów do tekstu,
 • pytania z wyborem wielokrotnym,
 • parafrazowanie tekstu,
 • uzupełnianie luk w tekście z wyrazami z banku,
 • uzupełnianie luk otwartych,
 • pytania typu prawda/fałsz,
 • zastępowanie zdań głównych zdaniami pobocznymi. 

Przykładowy test

Klucz do testu

Do przygotowania się do części tekstu sprawdzającego poprawność gramatyczną polecamy następującą publikację

Renate Luscher, Übungsgrammatik für Anfänger  

Terminy rekrutacji na kurs przygotowujący do egzaminu DSH

Semester zimowy 2024/2025
 • Elektroniczna rejestracja w portalu rekrutacyjnym (Bewerbungsportal):         01.03.2024 - 30.04.2024
 • Dostarczenie wymaganych dokumentów:            20.07.2024
 • Test kwalifikacyjny:                                               27.08.2024 
 • Początek zajęć dydaktycznych (Studienkolleg):     16.09.2024
 • Koniec zajęć dydaktycznych (Studienkolleg):        17.01.2025
 • Pisemny i ustny egzamin DSH:                             20.01.2025 - 07.02.2025

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną.

Foto: Dr. Ewa Wieszczeczynska
Dr.
Ewa Wieszczeczynska
Fakultät Management- und Kulturwissenschaften
02826 Görlitz
Görlitz, Furtstraße 3
Building G IV, Room 2.19
II.Obergesch.
+49 3581 374-4368